Palvelut

Yksityisetsivä- ja turvamiespalvelut kohtuulliseen hintaan.
Kaikki toimeksiannot suoritamme ehdottoman luottamuksellisesti.
Toimintaa sitoo laissa määritelty salassapitovelvollisuus (LYTP).
Amcase on Suomen Yksityisetsivä- ja Lakitoimistoliitto Ry:n jäsen.