Palvelut yritykselle

Luottamukselliset tutkimukset

Palvelujamme esimerkiksi:

  • työntekijän väärinkäytösten selvittäminen
  • hävikintorjunta (koeostot, myymäläetsivät, tarkkailu)
  • vahingontekojen torjunta ja tutkinta
  • yritykseen kohdistuvien rikostenpaljastaminen
  • palvelutason tarkastukset

Hinnoittelu perustuu suurimmassa osassa toimeksiannoista aikaveloitukseen, jonka lisäksi veloitetaan tehtävän suorittamisesta aiheutuneet kustannukset, kuten matkakulut.

Erilaisia tehtäviä ja toimeksiantoja on laaja kirjo, joten emme julkaise hinnastoja sivuillamme. Ottakaa siis reippaasti yhteyttä, kuvailkaa ongelmanne ja pyytäkää tarjous. Kun päätös ryhtyä ratkaisemaan ongelmaa on tehty, teemme toimeksiantosopimuksen lain vaatimalla tavalla (laki yksityisistä turvallisuuspalveluista).

Toimintamme on täysin luottamuksellista ja meitä sitoo laissa määritelty salassapitovelvollisuus. Raportoimme asiakkaalle tutkimusten edetessä ja keskustelemme myös suunnitelmista tavoitteeseen pääsemiseksi kustannustehokkaasti.

Toimimme Hyvinkäältä käsin.

Klikkaa tästä yhteystietoihimme!